BÀI 10 – KỸ THUẬT DỪNG TRONG BÓNG RỔ

Kỹ thuật dừng trong bóng rổ loại động tác được thực hiện đột ngột để thoát khỏi người phòng thủ. Người tấn công đang di chuyển đột nhiên dừng lại để thoát khỏi đổi phương khi có bóng trong tầm tay, hoặc để nhận bóng của đồng đội chuyền cho. Có hai loại dùng:

– Đừng bằng hai bước:

MuchThường được áp dụng khi tốc độ di chuyển nhanh.

Khi đang chạy, muốn dừng bằng hai bước thì bước thứ nhất đặt gót chân xoay ra phía ngoài so với hướng chạy, trọng tâm hạ thấp. Bước thử hai miết bàn chân xuống đất để giảm tốc độ, người xoay chếch theo mũi bàn chân của bước thứ nhất.

– Nhảy dùng: Thường áp dụng khi tốc độ di chuyển vừa phải.

Khi đang chạy, muốn dừng lại thì dùng một chân đạp đất để nhảy lên không, thân trên hơi ngả sau. Khi rơi xuống hai chân cùng một lúc hoặc lần lượt chạm đất. Khi chạm đất người hơi ngả về phía sau, hai chẩn khuỵu dùng mép bàn chân miệt xuống đất.