BÀI 7 – PHÂN LOẠI KỸ THUẬT BÓNG RỔ

BÀI 7 – PHÂN LOẠI KỸ THUẬT BÓNG RỔ

Phân loại kỹ thuật bóng rổ là sự phân chia tất cả các động tác kỹ thuật và phương pháp thực hiện thành các phần và nhóm trên cơ sở chức năng của động tác (chức năng tấn công hay phòng thủ ), nội dung các động tác (có bỏng hay không có bóng), cũng như các đặc điểm về cấu trúc động hình học và động học của động tác.

Đọc thêm bài viết

Kỹ thuật bóng rổ được chia thành hai phần chính: Kỹ thuật tấn công và kỹ thuật phòng thủ. Trong mỗi phần lại được chia làm hai nhóm.

Thí dụ: Kỹ thuật tấn công gồm kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật khống chế bóng; Kỹ thuật phòng thủ gồm kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật không chế bóng và cản phá.

Ở mỗi nhóm đều có các động tác và phương pháp thực hiện chúng. Hầu như mỗi phương pháp thực hiện động tác cũng có một số biến dạng thể hiện về chi tiết động tác để phù hợp với thực tế thi đấu.

Ngoài ra những điều kiện thực hiện di động, tư thế ban đầu, hướng và khoảng cách của vận động viên cũng ảnh hưởng đến cấu trúc động học của phương pháp thực hiện động tác (xem sơ đồ phân loại kỹ thuật bóng rổ). 

Sơ đồ phân loại kỹ thuật bóng rổ

Tổng hợp các bài học về bộ môn bóng rổ: GIÁO TRÌNH BÓNG RỔ